Côn Đảo Express 

TRIP SCHEDULE OF PHU QUOC EXPRESS - CON DAO EXPRESS

TODAY SCHEDULE


# Departure Arrival Departure Time Boat Name Fare
1 Rạch Giá Phú Quốc 07:20 Phu Quoc Express 6 Check fare
2 Rạch Giá Phú Quốc 11:00 Phu Quoc Express 6 Check fare
3 Rạch Giá Phú Quốc 13:45 Phu Quoc Express 6 Check fare
4 Phú Quốc Rạch Giá 07:30 Phu Quoc Express 8 Check fare
5 Phú Quốc Rạch Giá 10:30 Phu Quoc Express 8 Check fare
6 Phú Quốc Rạch Giá 14:15 Phu Quoc Express 8 Check fare
7 Hà Tiên Phú Quốc 06:00 Phu Quoc Express 9 Check fare
8 Hà Tiên Phú Quốc 09:50 Phu Quoc Express 9 Check fare
9 Hà Tiên Phú Quốc 13:50 Phu Quoc Express 9 Check fare
10 Phú Quốc Hà Tiên 08:00 Phu Quoc Express 9 Check fare
11 Phú Quốc Hà Tiên 11:45 Phu Quoc Express 9 Check fare
12 Phú Quốc Hà Tiên 15:30 Phu Quoc Express 9 Check fare
13 Vũng Tàu Côn Đảo 08:00 Trung Trac Check fare

BUY TICKET ONLINE


Buy ticket and payment via Visa, MasterCard with OnePay, VNPAY, MoMo Wallet...


Click to book tickets

New notifications

Ads Contact


Bạn muốn quảng cáo trên website này? Liên hệ với chúng tôi nhé!